Velkommen Til Holmgren AS

Tilgjenglighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjenglig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice. Vi holder åpent alle hverdager.

Rutiner og kvalitetsikring

Vi har gode rutiner for kvalitetsikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med de tjenestene som leveres og oppleve høy grad av service

SKOGDRIFT

Vi utfører alle typer Hogst oppdrag innen sluttavvirkning, gjennomhogst og Tynning

MASSETRANSPORT

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov.Ta kontakt for pris.

VA-ANLEGG

Vi bygger alle typer vann- og avløpsnett, både store og små. Vi kan hjelpe med prosjektering, dimensjonering og utregning, samt prissetting på det gjeldende prosjektet.

TOMTERYDDING

Vi rydder tomter for skog og fjerner alt av kvist og stammer. Har du en tomt som skal ryddes, kontakt oss.

MASKINTRANSPORT

Vi tilbyr maskintransport for både private og bedriftskunder.

GRØNTOMRÅDER

GRAVING

Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Trenger du eks hjelp ved grunnarbeid for nytt hus\tilbygg er vi de rette til saken. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Velg oss og du får en solid aktør innen grunnarbeid.

RIVING

Vi er behjelpelig med å rive gamle bygninger og klargjøre for nye oppføringer.Ta kontakt for befaring og pristilbud.

FLISPRODUKSJON

TOMTEUTGRAVING

Vi graver tomtene for deg! Et bra resultat krever godt grunnarbeid. Vi utfører alltid grunnarbeid i henhold til Norsk Standard og vi har lang erfaring innen faget. 

STØTTEMUR & STEINMUR

Vi bygger steinmur og trapper. Vi har god erfaring med dette og har mange fornøyde kunder bak oss.

Kontakt oss

Telefon : 90 10 06 23

E-post : Post@Holmgren.no

Kontakt oss

Telefon : 90 10 06 23

E-post : Post@Holmgren.no

Kontakt oss

Telefon : 90 10 06 23

E-post : Post@Holmgren.no


Velkommen til Holmgren AS